Trøndergranitt AS er en del av Norblock AS som består av:

NORDBLOCK AS
c/o Terra Control AS
Boks 2252
3103 Tønsberg

FUXITE AS
9520 Kautokeino

Løgavlen
8218 Fauske

RENNEBUGRANITT AS
7393 Rennebu

TRØNDERGRANITT AS
Folstadbruddet
7290 Støren

BALMAS AS
Bohtaldicevva 3
9520 Kautokeino

e-post:   post@norblock.no

Daglig leder Norblock AS
Per Jon Moen
Tlf.:  (+47) 93 25 51 30
Faksnr.:  (+47) 33 33 25 80

Logistikk- og produktsjonssjef
Torvald Bie

Tlf.:  (+47) 47 63 09 87