Litt historie


Støren


Bruddet på Støren ble åpnet i 1852. Hovedprodukt var grunnmurer til hus og fjøs.

I perioden 1900-1925 driftet NSB bruddet. Steinen ble brukt til jernbanebroer, støttemurer og jernbaneunderganger på Rørosbanen og Dovrebanen.

Etter at jernbanen avsluttet driften, overtok flere private aktører rettighetene, blant andre Norsk Labrador, Riber og Jogra. I disse årene var bruddet en betydelig arbeidsplass for distriktet og på det meste var det opp mot 50 ansatte.

I 1992 fikk bedriften lokale eiere og navnet Trøndergranitt AS.

Trøndergranitt AS ble i 2011 solgt og er i dag et selskap i Norblock AS


Rennebu


Selskapet Rennebu Granitt AS ble stiftet høsten 1991.

Den første prøvedriften i fjellet sør for Berkåk ble startet høsten 2000.
Året etter begynte ordinær brudddrift med uttak blokker for salg til natursteinindustrien
.

De første årene ble mesteparten av steinen solgt til kinesiske oppkjøpere som foredlet blokkene til plater. Blant annet ble det brukt stein til et større kjøpesenter i Abu Dhabi.

En stor milepæl var da Ice Green granitt fra Rennebu i 2005 ble valgt som steinbekledning på de mest utsatte områdene av det nye operabygget som skulle oppføres i Oslo. Leveransen startet høsten samme år og de siste blokkene til dette prosjektet ble produsert og levert sommeren 2006. Steinen er brukt langs i sjøkanten og på veggene mot fjorden og på baksiden rundt sceneinngangen.

Sommeren 2013 ble Rennebu Granitt AS slått sammen med bruddet på Støren. Firmanavnet er etter fusjoneringene Trøndergranitt AS.




Bryting av stein
Produksjon av blokk for jernbanen
Transport av stein for jernbanen