Våre brudd i Rennebu og på Støren er basert på stein av lys trondhjemitt av god kvalitet som det er mye av i disse områdene.
Steintypen er egentlig en kvartsdioritt fordi den ikke inneholder kalifeltspat, men for enkelhets skyld bruker vi benevnelsen granitt.
Kjent for sin lyse farge og gode slitestyrke er dette en av de hviteste smeltebergartene i verden.

Produkter fra Rennebu:
 • Ice Green 1.sortering blokker - tilnærmet hvit stein med grønne prikker - jevnt fordelt uten fargevariasjoner.

 • Ice Green 2.sortering blokker - tilnærmet hvit stein med grønne prikker - men med fargevariasjoner i form av felt med veldig svakt rosa skjær.

 • Ice Green Basic - samme stein som Ice Green , men utsortert fordi den kan inneholde glasstikk eller andre
  effekter som fremkommer
  i produksjonsprosessen.


Produkter fra Støren:
 • Støren Silver White blokker - tilnærmet hvit stein med sorte prikker - jevnt fordelt uten fargevariasjoner.

 • Støren Silver Shadow blokker - tilnærmet hvit stein med sorte prikker - men med fargevariasjoner i form av mørkere felt og mørke striper.

 • Støren Basic - samme stein som Silver White og Silver Shadow, men utsortert fordi den kan inneholde grårender eller andre
  effekter som fremkommer
  i produksjonsprosessen.

I tillegg til store blokker produserer begge bruddene følgende produkter:
 • Mindre blokker for tørrmuring.

 • Knust stein som grus, pukk og større steiner til bruk i hager og parkanlegg.
   
 • Prosjektstein

 • Spesialarbeider

 • Gabioner - kraftige nett fylt med pukk - brukes til rassikring, elvesikring, forstøtningsmurer, beskyttelse mot støy og vind og mye mer.