Steinbruddet på Støren har fra oppstart for over 150 år siden utviklet seg fra å være produsent av hus- og fjøsmurer til å bli en viktig leverandør av naturstein til steinindustrien i Norge og andre steder i verden.  Det er ikke lett å følge med hvor steinen ender opp til slutt, men en del flotte referanser har det etter hvert blitt.

For å nevne noen:
  • Fasade til Norges Bank i Trondheim og gulv til Norges Bank i Oslo
  • Fasade og deler av gulvet i foajeen i Trondheim Tinghus

  • Fasade til Daily News Building - New York (påbygg 1959)

  • Utemiljø rundt Coop Mega på Støren

  • Tørrmurer for Statens Vegvesen. Flotte eksempler er muren langs nye E6 i Sokndal og muren langs Riksveg 30 ved Singsås i Gauldal

  • Til byggingen av Rørosbanen og Dovrebanen ble det brukt store mengder granitt fra Støren til broer og landkar

  • Store mengder av den lyse granitten er levert til produksjon av kunstverk og monumenter

  • "Steinen fra Støren" har bevist sin styrke og holdbarhet som gravminner på de fleste gravplasser i Norge.